Vestuvės.lt
Papročiai ir tradicijos
Kaip išlydimi jaunieji iš tėvų namų pagal papročius? (8)

Šiek tiek apie tradicijas. Jungtuvių dieną, jaunojo namuose susirinkdavo pabroliai, artimiausi jaunikio giminės. Jaunojo tėvai simboliškai pavaišinę pulką, su gražiais palinkėjimais išlydėdavo pas nuotaką. Jaunojo pulkas atvykęs į nuotakos namus prašosi priimamas, mat atvykęs ieškoti savo mergelės. Atvykusi jaunąjį uošvis vienas arba kartu su uošviene pasitikdavo su duona ir druska. Jei būdavo laiko, įėję vidun visi susėsdavo, kai kuris užkąsdavo; jei laiko nebebūdavo, tuoj rengdavosi išvykti į jungtuves. Kiekvienas pulkas į miestelį važiuodavo atskirai.

Šio amžiaus pradžioje prieš išvykstant į jungtuves dar gyvavo apeiginis stalo apėjimas. Apeidavo tokia tvarka: jaunasis, jaunoji, jaunosios tėvai, svočia, piršlys, pabroliai, pamergės. Kai kur apie stalą visu apvesdavo piršlys. Kitur vyriausios pamergės vedama, nuotaka tris kartus apeina stalą, jį pabučiuoja. Eidama vis patraukia staltiesę, linkėdama draugėms kuo greičiau ištekėti. Jaunoji atsisveikina su rūtų darželiu, apverkia slenkstį (buvo tikima, kad po slenksčiu gyvena protėvių dvasios, saugančios tuos namus), atsibučiuodavo su namiškiais. Kad apsisaugotų nuo blogų jėgų, jaunoji rengdamasi turėdavo įsisegti adatą. Jaunoji prie stalo atsisveikindavo su tėvais ir giminėmis. Merginos tėvai atsisveikina su dukra, palaimina jaunuosius ir išlydi į jungtuves.

Pamergės vežimus apkaišydavo popieriais, o pabroliams prie švarko prisekdavo balto šilko juosteles su rūtų šakelėmis. Plačiausia ir ilgiausia būdavo jaunojo juostelė, piršlio vidutinė, o pabrolių — siauriausios. Piršliui kaspiną prisegdavo prie švarko dešiniojo atlapo, pabroliams — prie kairiojo. Važiuodama į jungtuves, jaunoji negalėdavo kalbėti, nes ji esanti lengvai pažeidžiama burtų.

Pas jaunosios tėvus atvažiavus išsivežti nuotaką, jaunajam derėtų turėti dvi puokštes gyvų gėlių: vieną — jaunosios motinai, kitą — būsimai žmonai.
Štai keletas jaunosios tėvų palaiminimo žodžių. Vienas jų galėtų būti Motinos Teresės žodžiai:

Gyvenimas yra galimybė — išnaudokit ją.
Gyvenimas yra gražus — žavėkitės juo.
Gyvenimas yra palaima — gardžiuokitės juo.
Gyvenimas yra svajonė — įgyvendinkite ją.
Gyvenimas yra pareiga — įvykdykite ją.
Gyvenimas yra žaidimas — žaiskite jį.
Gyvenimas yra brangus — tausokite jį.
Gyvenimas yra turtas — išsaugokite jį.
Gyvenimas yra meilė — mėgaukitės ja.
Gyvenimas yra paslaptis — atskleiskite ją.
Gyvenimas yra pažadas — ištesėkite jį.
Gyvenimas yra liūdesys — įveikite jį.
Gyvenimas yra giesmė — giedokite ją.
Gyvenimas yra kova — gyvenkite ja.
Gyvenimas yra džiaugsmas — skonėkitės juo.
Gyvenimas yra kryžius — apkabinkite jį
Gyvenimas yra nuotykis — rizikuokite jame.
Gyvenimas yra laimė — nusipelnykite jos.
Gyvenimas yra gyvybė — apginkite ją.


Auksiniais tiltais meilę neškit,
Gyvenkit laimės danguje
Ir lai šeimos žvaigždynai klesti

Žmonos ir vyro glėbyje.
Nesužalokit meilės jausmo
Piktumo žodžiais kai kada

Ir nesuteikit širdžiai skausmo,
Šeimoj gyvendami drauge.

Auksiniais tiltais meilę neškit
Ir lai šeimos žvaigždynai klesti.

Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji, ir linkime sukurti nepaprastą šeimą, kurioje būtų apvainikuoti bendrumu saulėlydžiai ir aušros. Linkime savo laimės skrydyje visuomet jausti vienas kito sparnus. Linkime dangaus aukštybių platumas paversti savo gyvinimo erdvėmis, kuriose atrastų vietą gėris ir pasitikėjimas, džiaugsmas bei darna. Linkime amžinos šeimyninės laimės!Miela dukra,
štai ir į mūsų namų duris pasibeldė sveteliai. Atkurnėjo, atlalėjo tavęs išsivesti. Liūdna skirtis su tavimi. Tačiau mes labai laimingi, nes tu pamilai gerą, darbštų, dorą žmogų. Tikime, kad tavo išrinktasis bus mums kaip sūnus, tad drąsiai atiduodame jam tavo ranką. Linkime, kad jums niekuomet netektų abejoti dėl šio sprendimo, kad jūs sukurtumėte jaukius namus, kad niekuomet nepristigtų išminties įveikti kivirčus, nepasiduoti nesėkmėms. Atsiminkite, ką sakė mūsų senuoliai : „Savų namų ir dūmai saldūs”. Tad kantriai, po šapelį vykite savo lizdą, padovanokite mums visą pulką vaikaičių… O mes, linkime jums neblėstančios meilės ir didelės laimės. O dabar, dukrele, paduok ranką išrinktajam ir drąsiai ženkite naujuoju keliu. Telaimina jus Dievas!


R. Razauskas

Rašyti komentarą
Vardas
El. paštas
Komentaras  
 
Įveskite pateiktą kodą: *
  Skaityti komentarus (8)

Copyright 2008 Vestuves.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti be autorių sutikimo draudžiama.