Vestuvės.lt
Papročiai ir tradicijos
Vestuvių muzika, šokiai, dainos, vestuvių folkloras (XV dalis) (4)

Vestuvių muzika, šokiai, dainos

Sutuoktuvėse tik ypatingais atvejais (staiga mirus kuriam nors iš artimųjų) apsieinama be muzikos, dainų ir šokių. Gana ryški muzikantų daugėjimo vestuvėse tendencija rodo, kad įsigali ansamblinis grojimas. Vis dėlto kol kas dar dažnai pasitaiko 3–4 asmenų kapelos, grojančios drauge pučiamaisiais, styginiais ir mušamaisiais, tame tarpe elektriniais instrumentais.

Vestuvėse daugiausia atliekami šiuolaikinės estrados kūriniai: jų pageidauja dauguma svečių per labaryčio koncertą. Atlikimo lygis priklauso nuo muzikantų kvalifikacijos ir meninio skonio. Nemalonų įspūdį kartais palieka muzikantų savos „kūrybos” kupletai. Todėl muzikantų parengimas ir jų pasirengimas groti vestuvėse dabar yra aktualus. Grojimo vestuvėse kultūra turėtų susidomėti ir atitinkamos kūrybinės organizacijos. Muzikantai atlyginimą susirenka iš vestuvininkų patys arba sutartą sumą sumoka šeimininkai, arba dalį susirenka, dalį primoka šeimininkai.

Būtina siekti, kad muzikantai netaptų iš bėdos pakenčiamais plėšikautojais. Per vestuves dainuojama daug ir įvairių dainų, tačiau naujoviškų vestuvinių dainų neišgirsi, o senąsias apeigines danas mažai kas bemoka. Senosios vestuvininkų apdainavimo dainos, dažniausiai perfrazuotos, pridedant trafaretinius priedainius, dainuojamos tik prašant iš jaunųjų ir jų palydos lauktuvių, bet ir tai dažniausiai tik tada, jei atsiranda balsingų pagyvenusių svečių. Apmaudu, bet dalis muzikantų nemoka pagroti net liaudies dainų melodijų. Jaunimas taip pat retai uždainuoja, juo labiau liaudies dainą: laukia, kol pradės pagyvenusieji.

Šiuolaikinėse vestuvėse labai maža arba ir visai neinama ratelių, nežaidžiamų žaidimų. Šokiai skiriami tik jaunimui. Vyresnio amžiaus svečiai, nemokantys šiuolaikinio šokio ar neturintys jiems sveikatos, lieka pasyvūs stebėtojai, net nuobodžiauja, o taurelės mėgėjai naudojasi proga atsigriebti už tai, ką prarado prie vaišių stalo: kai piršlys, svočia ir kiti vestuvių veikėjai sumaniai vadovauja vaišėms, net ir mėgėjams nėra progos pasigerti.

Piršlys ir svočia dabar iš anksto kruopščiai pasirengia savo pareigoms: susirašo būsimų apeigų ir savo kalbų scenarijų. Tuo tarpu pabroliai ir pamergės vestuvėse kokių nors pareigų neturi. Vertėtų kaip tik jiems pasimokyti lietuvių liaudies žaidimų, ratelių ir juos organizuoti protarpiais tarp šokių. Į žaidimus, ratelius būtų galima įtraukti ir pagyvenusius svečius, kurie savo ruožtu pamokytų jaunimą jau primirštų liaudiškų linksminimosi būdų ir formų.

Rengiantis vestuvėms, būtina ne tik pasiruošti suorganizuoti įvairius atrakcijonus, bet ir paskaityti literatūros apie mūsų liaudies tradicijas, pavartyti tautosakos — dainų, patarlių, mįslių, žaidimų rinkinius.

Šiuolaikinis vestuvių folkloras

Palyginti naujas dalykas vestuvėse — humoristinė, daugiausia eiliuota kūryba: sveikinimo kalbos, patarimai, linkėjimai, įsakymai jauniesiems, šeimos meniu, jaunųjų charakteristikos, „pasai”, diplomai, taip pat laikraštėliai, gėrimo butelių pieštos etiketės, įvairūs medaliai ir kt. Dauguma šios kūrybos pavyzdžių per paskutinius dešimtmečius yra paplitę visoje šalyje.

Šios kūrybos platintojai – piršliai ir svočios, ypač muzikantai, o pieštų etikečių — rajonų fotografai. Kadangi įvairūs humoristiniai linkėjimai, šmaikštūs patarimai jauniesiems, tariamai įvairių įstaigų ir organizacijų „telegramos”, „dekretai” piršliui melagiui ir piršlio „testamentai” nusirašinėjami keliauja iš vestuvių į vestuves po visą respubliką, ryškesnės vietinės specifikos juose mažėja.

XX a. pab. ėmė plisti vestuvių laikraštėliai. Kartais jie išleidžiami konkrečiai jaunavedžių porai su jų fotografijomis ar pieštais portretais, bet dažniausiai jaunųjų vardai, vestuvių vieta ir data įrašomi jau gatavame šablone. Laikraštėliai būna 2–8 puslapių, kaligrafiškai rašyti ranka ar spausdinti mašinėle su daugybe piešinių.

Laikraštėliai parengiami periodikos pavyzdžiu: yra vedamasis, įvairių aktualijų, kalbos kertelė, kronikos, skelbimų skyriai ir t. t. Dažniausiai pasitaiko tokie pavadinimai: „Vestuvininkas”, „Vestuvių balsas”, „Vestuvių naujienos”, „Aukso žiedas”. Pagal šabloną kuriamos ir humoristinės sveikinimo telegramos. Jaunuosius tariamai „sveikina” „darželinukai”, „mylimieji ir mylimosios”, „senmergės ir senberniai”, medžiotojų, žvejų, sodininkų, gaisrininkų draugijos, gimdymo namai, parduotuvės, policija, blaivykla ir kt. įstaigos.

„Telegramų” turinys taip pat priklauso nuo piršlio, svočios ir kitų šią medžiagą rengiančių sąmojo bei kultūros. Paskutiniaisiais dešimtmečiais mėgstama vaišių patalpų sienas dekoruoti humoristiniais šūkiais, patarlių tekstais, piešinėliais, o šokių salę — vainikais ir spalvotais balionėliais. Taip pat mėgstamos kostiumuotų personažų nesudėtingo siužeto improvizacijos: telegramas atneša „laiškininkai”, ateina „gydytojai”, „čigonės” su kortomis, „čigonai” atsiveda savo gyvulių — „ožį”, „arklį”, „aviną”, „gervę”, „mešką” (kaukėmis apsitaisiusius žmones). Vaidybos elementų yra ir kai kuriuose jau ankščiau minėtuose epizoduose (jaunosios ir jaunojo ištikimybės „priesaika”, jų šlakstymas vandeniu, „žegnojimas” samčiu ir pan.).

Vestuvių papročiuose ir tautosakoje nuo seno yra erotizmo bruožų. Tyrinėtojų įrodyta, jog tai visoms Europos tautoms būdingos vaisingumo skatinimo magijos pėdsakai. Panašių bruožų randame ir šiuolaikinėje lietuvių vestuvių tautosakoje, ypač dainose, laikraštėlių medžiagoje. Tačiau nereikėtų, kad liaudiškasis, kartais grubokas humoras, pereitų į kandžią ironiją, pašaipą. Vestuvių organizatorių pareiga — naudojant įvairius praeities ir dabarties liaudies kūrybos žanrus, praturtinti šiuolaikinių vestuvių tradicijas naujais turiningais elementais, stengtis, kad pati šventė būtų ir patraukli, ir įsimintina, ir kultūringa, ir įdomi, ir prisidėtų prie šeimos stiprinimo.

Iš lietuvių kultūros istorijos 11 ir 12 tomų

Rašyti komentarą
Vardas
El. paštas
Komentaras  
 
Įveskite pateiktą kodą: *
  Skaityti komentarus (4)

Copyright 2008 Vestuves.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti be autorių sutikimo draudžiama.