Vestuvės.lt
Šventinės kalbos, žaidimai
Žymių žmonių mintys apie meilę (3)

MEILĖ

Meilė – ne svarstyklės, o sūpuoklės: jai rūpi ne svoris, o apsvaigimas.
Meilė – kometa, buitis – jos uodega, kuri gali šluoti ir didelį tikslą.

Meilė akla. Bet kiek reginčiųjų lenda prie jos. V. KARALIUS

Meilė akla, bet vedybos grąžina jai regėjimą. G. K. LICHTENBERGAS

Meilės laiškus rašykite tik kaire ranka – ji arčiau širdies.
Meilės auka dažnai būna mylimas žmogus.
Meilė – trumpiausias kelias pas artimą.
Meilė – tai nuostabu! Gaila, kad žmonės tuokiasi ir ją sugadina.
Meilė ne aksioma: ją kiekvieną kartą reikia įrodyti.
Meilė akla, bet visgi patinka gražios.

ANONIMAS

Meilė ateina į širdį kaip neprašytas svečias, įsitvirtina kaip tironas ir palieka ją kaip išdavikas. F. SEVRUS

Meilė – labiau kūno nei proto sfera: taip gamta išsprendė išlikimo problemą.
Meilė kalnus verčia, bet neapsaugo nuo prarajų.
Meilė – aukščiausia banga: ir kelia, ir skandina.
A. VENCLOVAITĖ

Mylėti galima ir platoniškai, tik mylimąją reikia protingai pasirinkti.
Meilė turi tik vieną stebuklą – ji praeina.
Meilė – tai kartais pipirai. Daug jų nedėk – bus skaniau.
Meilė gimsta be žodžių, o miršta svaidydamasi visais perkūnais.
Meilė baigiasi ten, kur nebeduodama, o tik imama.
J. LAURINAVIČIUS

Meilė įkvepia didingiems darbams ir kliudo juos įgyvendinti.
Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam
Meilė be pagarbos negali nei toli nueiti, nei aukštai pakilti, ji viensparnis angelas.
A. DIUMA (tėvas)

Meilė, be savęs, nepripažįsta kito gydytojo. PROPERCIJUS

Meilė – dangaus malda ir pragaro giesmė. Ja gyvena ne tik silpni žmonės, bet ir galingi dievai. R. STRIUPAS

Meilė dažnai atima protą iš tų, kurie jį turi, ir suteikia tiems, kurie jo neturi. D. DIDRO

Meilė dažnai klysta matydama mylimajame tai, ko nėra, bet kartais tik meilė iratranda jame grožį ar didingumą, kurių neatskleidžia stebėjimas ir protas. V. BELINSKIS

Mylinčios akys silpnai mato, tačiau stipriai vilioja.
Meilės tyla yra jos simfonija.
Meilei pasirodžius, draugystė slepiasi.
Meilė prasideda beribiu atsidavimu ir baigiasi noru valdyti.
Meilė nesidera: viskas arba nieko.
Meilė moko kentėti, o kančia – mylėti.
Meilė kalba ne žodžiais, bet žvilgsniais.
Meilė yra iššūkis kasdienybei ir buičiai.

Meilė ir pavydas ieško trečiojo draugo – ištikimybės.
Meilė degina, draugystė šildo.
L. BUŠMA

Meilė – egoistiškiausias iš visų jausmų. R. B. DE KONSTANTAS

Meilė gaivina išmintį, o išmintis – meilę. M. METERLIKAS

Meilę galima pavadinti trigubu vagimi – ji nemiega, drąsi ir žmones nurengia iki nuogumo. DIOGENAS

Moterį reikia mylėti ir nesistengti jos suprasti.

Meilės vertas kiekvienas, išskyrus tą, kuris mano esąs jos vertas.
 

Meilė sezono pabaigoje kur kas patikimiau nei meilė iš pirmo žvilgsnio.
Meilė ir neapykanta negali sugyventi vienoje sieloje.
Meilė – gyvenimo prasmė.
O. VAILDAS

Meilė į mūsų širdis patenka per mūsų akis. A. ŠLIOGERIS

Meilė – įdomiausia ir atleistiniausia žmogaus silpnybė. Č. DIKENSAS

Meilė ir pačius proziškiausius žmones paverčia poetais. EURIPIDAS

Meilė yra gaivinanti sielos ugnis, ir visa, ką žmogus sukuria jos įkvėptas, ženklina gyvybės ir poezijos antspaudas.
T. ŠEVČENKA

Meilė kai kuriems žmonėms prasideda nuo meilės sau. Žmogus, nemylintis, negerbiantis savęs, nepripažįsta savo vertės ir unikalumo, nesugeba mylėti ir kito žmogaus.
Meilė yra menas. Norėdami išmokti meilės meno, to siekti turime tokiu pat būdu kaip ir mokydamiesi kiekvieno meno rūšies: muzikos, tapybos ir t. t. Tačiau meno meistrais tampame tik tada, kai mūsų teorinės žinios ir praktika susilieja į visumą – intuiciją. Ė. FROMAS

Meilė yra ne kas kita, kaip linkėjimas laimės kitam. D. JUMAS

Meilė yra universaliausia, didžiausia ir paslaptingiausia iš kosminių energijų. P. T. ŠARDENAS

Meilė susilpnina moters švelnumą ir sustiprina vyro švelnumą.

Meilė – istorija moters gyvenime ir epizodas vyro gyvenime. I. RICHTERIS

Mylėti – reiškia žiūrėti ne vienam į kitą, o žiūrėti kartu viena kryptimi.
Meilės pradžia ir pabaiga panašios: susitikus trūksta žodžių.
Meilė iš pradžių nepastebima. Meilė, kurią dažniausiai vaizduojamės, verda aistra. Bet aš turiu omenyje tikrą meilę: santykių tinklą, kuris daro žmogų žmogumi.
A. DE SENT EGZIUPERI

Meilė kaip gyvsidabris: galima laikyti jį delne, bet nesuspaustame kumštyje. D. PARKERIS

Meilė, kaip ir ašara, gimsta akyje, o krinta į širdį. ROMĖNŲ IŠMINTIS

Meilė kaip medis: ji išauga pati, įleidžia giliai šaknis į visą mūsų ėsybę ir neretai žaliuoja ir žydi dargi mūsų širdžių griuvėsiuose. V. HUGO

Meilė kaip mėnulis: jei nepilnėja, dyla. V. DE SEGŪRAS

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelta, viskuo tiki, visko viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.
Šv. PAULIAUS NAUJASIS TESTAMENTAS

Meilė, kuri kasdien neatsinaujina, tampa įpročiu, o jis savo ruožtu – vergove. D. DŽEBRANAS

Mylėti – gėris, būti mylimam – laimė.
Meilė kuria gyvenimą. L. TOLSTOJUS

Meilė nori išeiti iš savęs, susilieti su savo auka, kaip nugalėtojas su nugalėtoju, tačiau trokšta išsaugoti nugalėtojo privilegijas.
Meilė labai panaši į kankinimą arba chirurginę operaciją. Š. BODLERAS

Meilė , laukianti atsako – ne meilė. M. DŽEIMSON

Meilė – laukinė žolė, o ne sodo augalas. I. NJEVO

Meilė liepsnoja. Neik artyn – sudegsi. J. RADVILAVIČIUS

Mes laikome žmogumi tik tą, kuris siela svajoja tiek apie dvasinį pasitenkinimą, tiek apie kūno malonumą meilėje.
Meilė – žaidimas, kuriame visada klaidžiojama.
Meilė – vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities.
Meilė sujungia visas gerąsias žmogaus savybes.
Meilė lygiai didi ir plepumu, ir lakoniškumu.
. DE BALZAKAS

Mylinčios paveikslas negali pasenti, nes kiekvieną akimirka – jo gimimo valanda.
Meilė negali viešpatauti žmonėms, bet ji gali juos keisti. J. V. GĖTĖ

Meilė neguli kaip akmuo; ją reikia minkyti kaip duoną ir visą laiką atkurti, atnaujinti. U. K. LE KVIN

Meilė nepažįsta baimės. Tobula meilė išgyvena baimė. A. BLOKAS

Meilė netrokšta turėti, trokšta tik mylėti. H. HESĖ

Meilė nežino nuovargio ir senatvės ir todėl yra vienodai negailestinga tiek piemeniui, tiek karaliui. Ji nuginkluoja ir apnuogina žmogų, ir žmogus prieš meilę, kaip prieš Dievą, stojasi toks, koks yra iš tikrųjų. V. KUKULAS

Meilė svetimai žmonai, jei ji tariama, yra didelė niekšybė, o jei tikra – viena didžiausių nelaimių, kokios gali ištikti žmogų.
Meilė, norinti būti tik dvasinė, tampa šešėliu; jeigu ji neturi dvasinės pradžios, tuomet ji – šlykštynė.
H. SENKEVIČIUS

Meilė – vienintelis jausmas, kuriame viskas tikra ir viskas melas; pasakyk apie ją kokią nesąmonę, ir ji atrodys tiesa.
Meilė panaši į epidemiją: juo labiau mes jos bijome, tuo mažiau nuo jos esame apsaugoti. N. ŠAMFORAS

Meilė panaši į karą: ji lengvai prasideda, bet ją labai sunku sustabdyti. G. MENKENAS

Meilė panaši į tymus: kuo vėliau ateina, tuo pavojingesnė. D. DŽEROLDAS

Meilė – pertekliaus priešas. Joje, kaip ir valgyje, pirmenybę reikia atiduoti ne kiekybei, o kokybei. A. GOLONAS

Meilė – poetų išlepintas kūdikis. S. BATLERIS

Meilė Prancūzijoje – tai komedija, Anglijoje – tragedija, Italijoje – opera, Vokietijoje – melodrama. M. DE BLESINGTON

Meilė stipresnė už mirtį ir mirties baimę. Tik ja, tik meile laikosi ir eina į priekį gyvenimas. I. TURGENEVAS

Meilė stipresnė už savimeilę: moterį galima mylėti net tada, kai ji niekina jus. L. VOVENARGAS

Meilė stipri kaip žaibas, bet persmelkta be griausmo. Ir visų stipriausi jos smūgiai yra malonūs. M. LOMONOSOVAS

Meilė – stipriausia iš visų aistrų, nes ji tuo pačiu metu užvaldo galvą, širdį ir kūną. VOLTERAS

Meilė verta lygiai tiek, kiek vertas žmogus, kuris ją jaučia.
Meilė suteikia gėrio ne tik tuo, jog ji įteigia mums tikėjimą kitu žmogumi, bet ir tuo, jog mes įgauname tikėjimą savimi.  R. ROLANAS

Meilė – švelnus augalas ir negyvena ilgai, jeigu ji laistoma ašaromis. DŽ. F. KUPERIS

Meilė – tai apdovanojimas, gautas be nuopelnų. R. HUH

Meilė – tai atsakomybė. V. SUCHOMLINSKIS

Meilė – tai kvailio išmintis ir išminčiaus kvailystė. B. DŽONSONAS

Meilė – tai laimės iždas: juo daugiau ji duoda, tuo daugiau gauna. V. MIULERIS

Meilė – tai nežinomybės troškulys, pasiekęs beprotybė. O. PETJĖ

Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindesiu.
Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgas ir kaitrus, ir vakaras, stebuklingas ir tylus, o ją pagimdė ilgesys.

Meilė – tai stiprūs balti sparnai.
Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas. M. K. ČIURLIONIS

Meilė…tampa moraline nuodėme, kai ji virsta svarbiausiu užsiėmimu. Ji visuomet susilpnina protą ir priverčia degraduoti sielą. K. HELVECIJUS

Meilė – vienintelė neįveikiama jėga pasaulyje.
Meilė tokia visagalė, kad iš pagrindų pakeičia ir mus pačius. F. DOSTOJEVSKIS

Mylėti giliai – tai pamiršti save.
Meilė turi paslaptingos ir stichiškos jėgos žavesio, ji neturi priežasties, ji yra beatodairiška, neprotinga. Ž. Ž. RUSO

Meilė turi slaptą raktą pavydo durims. F. LAPE DE VEGA

Meilė turi tris skyrybos ženklus: šauktukas, daugtaškis ir taškas. DON-AMINADO

Meilė užgęsta, kai nustoja pulsuoti jos pagrindinė dvasinė funkcija: nenutraukiamas domėjimasis kitu ir nuoširdus bendravimas. E. HEMINGVĖJUS

Meilė – viena iš tų aistrų, kurių negalima nuslėpti; pakanka vieno žodžio, vieno neatsargaus žvilgsnio ir dargi minutės tylos, kad ją išduotum. P. ABELARAS

Meilė – vienintelis raktas, galintis atrakinti kiekvienas duris. O. BITCAS

Meilė, visų dorybių šaltinis, nežino nei taisyklių, nei matų. J. PYPERIS

Meilė – žavi, bet reikia drąsos, kad prieitum ir nusiskintum ją nuo baisios bedugnės krašto. STENDALIS

Meilė žiūri pro teleskopą, pavydas – pro mikroskopą. B. ŠO

Meilė žmogų daro panašų į Dievą, o pavydas – į žvėrį. I. PIROŽNIKOVAS

Meilei ribų nėra. I. SAIKAKU

Meilėje apgaulė beveik visuomet žengia toliau už nepasitikėjimą. F. DE LAROŠFUKO

Meilėje ir draugystėje lygybė – šventas dalykas. I. KRYLOVAS

Meilėje išnyksta visi gyvenimo prieštaravimai. R. TAGORĖ

Meilėje visada stipresnis tas, kuris mažiau myli, ir gali būti dar stipresnis tas, kuris apskritai nemyli, o tik leidžia mylėti save. Valdžia niekada nesiejama su aistra, o tik su išskaičiavimu. I. GAN-GANAS

Meilėje visados yra kiek pamišimo. Bet pamišime visados yra kiek ir proto. F. NYČĖ

Meilės dėka laikas praeina nepastebimai, o laiko dėka nepastebimai praeina meilė. D. PARKER

Meilės, kaip ir muzikos, negalima paaiškinti žodžiais – ją reikia suprasti. I. PIROŽNIKOVAS

Meilės liga nepagydoma. A. PUŠKINAS

Meilės pradžia netikėta ir nesąmoninga. Užtenka vieno patrauklaus bruožo, kad pervertų širdį ir nulemtų mūsų likimą. Ž. DE LA BRIUJERAS

Meilės saldybė – vienintelė saldybė, kuri nesukelia diabeto. E. H. PONSELA

Meilės žodyne žodžio “neįmanoma” nėra. R. MĖDERIS

Mergina, kuri žino, kad ji mylima, iš tikrųjų pražysta, pasidaro gražesnė ne tik mylimojo, bet ir aplinkinių akyse.
I. KONAS

Mes autentiški tik tiek, kiek esame mylėję. B. PASTERNAKAS

Mes taip trumpai gyvename ir nespėjame pasakyti pačių gražiausių žodžių tiems, kuriuos mylime. A. RUSECKAITĖ

Mes visuomet mylime tuos, kurie gėrisi mumis, bet ne visuomet mylime tuos, kuriais mes gėrimės. F. DE LAROŠFUKO

Mylėdami pameta protą. Po vedybų pastebima ši netektis. M. SAFIRAS

Mylėti gyvenimo pavėsyje, o tuoktis senatvėje – tai tas pats, kas gėrėtis paukštelio čiulbesiu rytą, o vakare jį iškepti.
Ž. POLIS

Mylėti ir būti mylimam – didžiausia laimė gyvenime. Š. SMITAS

Mylėti reiškia atleisti. Atleisti reiškia suprasti. Suprasti reiškia žinoti. Žinoti reiškia priartėti prie išminties slenksčio.
N. RERICHAS

Mylėti reiškia atrasti save per artimą. F. HEBELIS

Mylėti save? O kas pavydės? J. LAUCIUS

Mylėti – tai linkėti artimui to, kas gera; ir tai iš meilės. ARISTOTELIS

Mylėti – tai suprasti. A. FRANSAS

Mylėti – tarsi sakyti: nuostabu, kad tu esi. J. PYPERIS

Mylintis nesensta. SENUOLIŲ IŠMINTIS

Mylintysis veik visada daro tą klaidą, jog nepastebi, nuo kada yra nebemylimas. F. DE LAROŠFUKO

Rašyti komentarą
Vardas
El. paštas
Komentaras  
 
Įveskite pateiktą kodą: *
  Skaityti komentarus (3)

Copyright 2008 Vestuves.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti be autorių sutikimo draudžiama.