Vestuvės.lt
Teisiniai klausimai
Turto dalybos po skyrybų. Teisės konsultantų atsakymai (1771)

Ar tiesa, kad nekilnojamasis turtas po santuokos tampa bendra jungtine nuosavybe?
Turtas, kurį sutuoktiniai įgijo iki santuokos sudarymo pripažįstamas asmenine sutuoktinių nuosavybe. Jei būstą įgijote dar prieš santuoką ir jis yra įregistruotas kaip Jūsų, tada jis bus pripažįstamas asmenine nuosavybe. Vadinasi, vyras (žmona) negalės skyrybų atveju į jį pretenduoti, nes bendra jungtine nuosavybe (bendru Jūsų kaip sutuoktinių turtu) pripažįstamas turtas, kuris buvo įgytas po santuokos sudarymo.
Bet yra išimtis. Kai būstas gali tapti bendra jungtine nuosavybe. Jei bus nustatyta, jog santuokos metu šis butas buvo iš esmės pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis arba Jūsų vyro (žmonos) lėšomis ar darbu (pvz., buvo atliktas kapitalinis remontas, pertvarkymas ir pan.), teismas gali būstą pripažinti bendra jungtine nuosavybe.
Tad sutuoktinis norėdamas, kad butas būtų pripažintas bendrąja jungtine nuosavybe, turės įrodyti kelias aplinkybes: kad šis butas buvo pagerintas iš esmės; kad šis turtas iš esmės buvo pagerintas susituokus; turės įrodyti, kad butas pagerėjo jo arba bendromis lėšomis ar darbu.

Po vestuvių mama padovanojo butą (patvirtinta notariškai), kuriame iki šiol su vyru ir gyvename. Ar skiriantis jis galėtų pretenduoti į minėtą butą?
LR civiliniame kodekse yra įtvirtinta, kad dovanojimas — tai tokia sutartis, kurios pagrindu dovanotojas neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise. Kaip suprantu, dovanojimo sutartyje apdovanuotoju asmeniu esate nurodyta tik Jus, t. y., kad butas dovanojamas Jums vienai, bet ne abiem su vyru. Todėl remiantis šia dovanojimo sutartimi šis turtas (butas), įgytas jau po santuokos sudarymo, asmeninės nuosavybės teise priklausys tik Jums.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nors šis turtas (butas) yra Jūsų vienos asmeninė nuosavybė, teismas jį gali pripažinti bendrąja jungtine nuosavybe. Tačiau tai gali būti padaryta tuo atveju, jei nustatoma, kad šis butas santuokos metu buvo iš esmės pagerintas Jūsų kaip sutuoktinių bendromis lėšomis arba vyro lėšomis ar darbu (pvz., kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir t. t.). Taigi sutuoktinis norėdamas šį butą pripažinti bendrąja jungtine nuosavybe turės įrodyti kelias aplinkybes:
a) kad šis butas buvo pagerintas iš esmės;
b) kad šis turtas iš esmės buvo pagerintas susituokus;
c) turės įrodyti, kad butas pagerėjo jo arba bendromis lėšomis ar darbu.

Mama oficialiai, per notarą padovanojo man pinigų sumą, skirtą būstui įsigyti bei remontuoti. Būstą įsigijau. Planuoju susituokti. Ar sutuoktinis turi teisę į šį butą skyrybų atveju?
Šis turtas yra Jūsų asmeninė nuosavybė įsigyta prieš santuokos sudarymą, todėl vaikinas tapęs Jūsų sutuoktiniu neturės teisės į būstą, nebent sudarysite vedybų sutartį, kurioje numatysite, jog šis butas tampa abiejų jungtine nuosavybe po santuokos sudarymo. Taip pat sutuoktinis galėtų pretenduoti į dalį buto, jei skyrybų atveju teismas pripažintų šį butą bendra jungtine nuosavybe, o taip galėtų būti, jei butas gyvenant santuokoje būtų žymiai pagerintas abiejų ar jo lėšomis.

Esu vedęs jau šešeri metai. Turime du vaikus. Po vestuvių gyvename bute, kurį paveldėjau po mano tėvų mirties. Kokia buto dalis priklausys žmonai skyrybų metu?
Kadangi butą paveldėjote, jis laikomas asmenine Jūsų nuosavybe. Tačiau jis gali būti pripažintas ir bendrąją jungtine nuosavybe, jei bus įrodyta, kad santuokos metu jo vertė buvo padidinta bendromis Jūsų kaip sutuoktinių lėšomis ar žmonos lėšomis. Skyrybų atveju, kaip viskas būtų tiksliai spręstų teismas, ištyręs visas aplinkybes, tad čia galima pateikti tik apytikrius galimus variantus.
Jei vis tik tai būtų tik Jūsų asmeninė nuosavybė ir jei vaikai nepilnamečiai — teismas galėtų nustatyti uzufrukto teisę jame gyventi žmonai ir vaikams (jei vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina, kol vaikams sueis 18 metų). Jei bus pripažinta bendra jungtine nuosavybe — preziumuojama, kad dalys yra lygios — butas dalinamas perpus. Tačiau gali būti ir nukrypta nuo lygių dalių principo dėl nepilnamečių vaikų interesų, sutuoktinio sveikatos būklės ar turtinės padėties, taip pat dėl kitų aplinkybių, kurias nustatyti gali teismas.

Prieš dvejus metus įsigijome butą. Butas buvo pirktas ir paskola paimta būsimo vyro vardu. Susituokėme. Ar skiriantis man priklausytų kas nors ar ne? Paskolą mokame iš bendro šeimos biudžeto.

Pagal LR civilinį kodeksą turtas sutuoktinio įgytas iki santuokos sudarymo yra laikomas jo asmenine nuosavybe, nebent vedybų sutartyje būtų numatyta kitaip. Skiriantis galėtumėte pretenduoti į buto dalį nebent tik tada, jei teismo prašytumėte butą pripažinti bendra jungtine nuosavybe ir tik tuo atveju, jei įrodytumėte, jog santuokos metu šis turtas buvo bendromis Jūsų lėšomis ar tik Jūsų lėšomis žymiai pagerintas. Protingiausia ir sąžiningiausia būtų, jei būtų sudaryta povedybinė sutartis ir joje nustatyta, jog butas po sutarties sudarymo tampa bendra jungtine nuosavybe. Taip pat sutartyje galėtumėte aptarti ir kito ateityje įsigyjamo turto teisinį režimą.

Vienam iš sutuoktinių tėvai asmeninės nuosavybės teise padovanoja žemės sklypą su pradėtu statyti gyvenamuoju namu. Bankas suteikė kreditą tolesnei turimo namo statybai. Pastarasis baigiamas. Kaip skiriantis būtų dalijamas turtas? Ar namas priklauso sutuoktiniui, kuriam tėvai padovanojo žemės sklypą?
Po santuokos sudarymo vieno iš sutuoktinio įgytas turtas pagal dovanojimo sutartis pripažįstamas jo asmenine nuosavybe, tačiau šiuo atveju asmenine nuosavybe pripažįstamas tik pats sklypas ir pradėto statyti namo dalis. Jų smulkesnis išdėstymas turi atsispindėti kadastro išduotuose dokumentuose. Kaip suprantu iš banko statybai paskolą pasiėmėte kartu, ir paskolą bei palūkanas mokėsite kartu, todėl darytina išvada, kad už paskolą pastatyta namo dalis ir įrengimas priklausys Jums bendros jungtinės nuosavybės teisėmis. Galite sudaryti povedybinę sutartį kurioje smulkiai aptartumėte šią situaciją ir skyrybų metu sunkumų nekiltų.

Planuojame susituokti vasarą, tačiau būsimas vyras dabar nori pasiimti paskolą iš banko ir pirkti butą prieš vestuves. Dėl to nesutariame. Baiminuosi dėl savęs, kad jei skirsimės, ar nors dalis man priklausys? Kyla klausimas kodėl būtent dabar jis nori pirkti, o negali palaukti po vestuvių? Jis argumentuoja, kadangi niekur nedirbu, o jis dirba, tai jis gauna iš banko didelę paskolą ir galime nusipirkti brangų butą, o jei pirktume butą po santuokos jo atlyginimą dalintų dviems ir paskolos dydis sumažėtų.
Jei jis dabar pasiima paskolą ar po santuokos galima perdaryti sutartį, kad paskolą galėtume mokėti abu? Noriu, kad ir man nors dalis priklausytų.
Tuo aspektu, kad vaikinas gali pasiimti didesnę paskolą — jis visiškai teisus. Manau, tai gera mintis, tik svarbu ir Jums apsidrausti.
Šiuo atveju, paėmus paskolą ir nupirkus butą, Jums geriausia būtų sudaryti priešvedybinę sutartį, kuri įsigalios Jums sudarius santuoką ir joje numatyti, kad įgytas būstas taps bendra jungtine nuosavybe, nes kitu atveju, jei būtų skyrybos ir norėtumėte gauti dalį būsto, turėtumėte įrodinėti, kad prisidėjo prie bendro ūkio, buto pirkimo ir pan.
Tiesiog pakalbėkite su draugu ir pasiūlykite sudaryti tokią sutartį.

Su vyru penkis metus gyvenome nesusituokę. Pasiėmiau paskolą ir nusipirkau butą. Paskola paimta 25–iems metams. Prieš metus ištekėjau. Bute gyvenome prieš santuoką ir po jos. Būstą remontavome iš bendrai uždirbtų pinigų. Paskolą mokėjome kartu. Esame sumokėję už trejus metus. Kartu auginame vaiką. Kaip skyrybų atveju būtų dalijamas šis turtas, už kurį dar mokama paskola?
Faktiškai Jums susituokiant jau galiojo naujas Civilinis kodeksas, o remiantis juo asmenine sutuoktinių nuosavybe yra pripažįstamas turtas, kurį sutuoktiniai įgijo iki santuokos įregistravimo savo vardu. Taigi butas iš esmės gali būti pripažįstamas kaip Jūsų asmeninė nuosavybė.
Kalbant apie santuokos nutraukimą čia svarbus tampa įrodinėjimas. Jei nutraukinėtumėte santuoką, sutuoktinis galėtų teismo prašyti pripažinti šį turtą bendra jungtine nuosavybe, remdamasis tuo pagrindu, kad gyvenote kartu iki santuokos (vedėte bendrą ūkį, faktiškai buvo sukurti sugyventinių santykiai), butas buvo gerinamas bendromis lėšomis ir darbu.
Žinoma šias aplinkybes reikėtų įrodyti teisme. Taip pat galimas variantas (jei, žinoma, pareikštumėte norą) dabar sudaryti povedybinę sutartį ir joje numatyti šio turto teisinį režimą. Apie vedybinę sutartį jau buvo rašyta, todėl nenorėčiau kartotis.

Mane vyras paliko praėjus savaitei po vaiko gimimo. Kartu pragyvenome keturis metus. Po vedybų įsikėlėme į dviejų kambarių butą, tik prieš mėnesį vyras paėmė paskolą šiam butui. Su vaiku esame registruoti pas tėvus. Ko galiu tikėtis skyrybų atveju?
Jei teisingai suprantu, Jūs su vaiku ir dabar gyvenate tame bute, į kurį persikėlėte prieš du metus, taip pat nesate sudarę vedybų sutarties. Dėl šios priežasties visas turtas įgytas po santuokos laikomas bendrąja jungtine nuosavybe. Šį turtą su vyru galite pasidalinti notaro patvirtintu abipusiu susitarimu (šiuo atveju galite numatyti padalinti turtą tiek lygiomis, tiek nelygiomis dalimis), jei toks susitarimas nepažeis vieno iš Jūsų ar trečiųjų asmenų interesų.
Taip pat šis turtas gali būti dalinamas vieno iš sutuoktinių prašymu teismo sprendimu, jei tarpusavio susitarimu turto nepavyks pasidalinti. Dalijant turtą priklausantį sutuoktiniams bendrąja jungtine nuosavybe yra reziumuojama, kad jų bendro turto dalys yra lygios, tačiau yra numatytos sąlygos kuomet galima nuo to nukrypti ir turtą padalinti nelygiomis dalimis.
Taigi galima paminėti tokias aplinkybes, kurioms esant galimas nukrypimas: nepilnamečių vaikų interesai, vieno sutuoktinio sveikatos būklė ir turtinė padėtis — svarbu tai, kad tai nėra baigtinis sąrašas ir teismas įvertinęs visus bylos ypatumus svarbiomis gali pripažinti ir kitas aplinkybes.
Būtų geriau, jei prisiregistruotumėte šiame bute save ir vaiką, o teismas turėtų Jums su vaiku priteisti didesnę dalį turto. Rašote, kad vyras paėmė paskolą šiam butui nors oficialiai gauna minimalią algą. Abejoju, kad jo oficialios pajamos yra minimalios, nes esant tokioms sąlygoms (pajamoms) bankas paskolos neduotų, nes taikomis gan griežtos sąlygos paskolai gauti.

Ar po skyrybų dalis buto priklausytų man, jei buto pirkimo sutartis (statyba) ir paskola apiforminta draugo vardu. Po mėnesio jis tapo oficialiu vyru ir toliau paskolą bei palūkanas mokame kartu santuokoje.
Faktiškai šis butas yra įgytas vyro vardu iki santuokos sudarymo, todėl laikytinas asmeniniu jo turtu.
Skyrybų atveju būtų galima situacija, kad butas būtų teismo sprendimu pripažintas bendra jungtine nuosavybe, jei būtų nustatyta, jog santuokos metu butas buvo iš esmės pagerintas abiejų sutuoktinių lėšomis ar darbu.
Tada, jei mokėsite paskolą bendrai taip pat turėtumėte turėti dokumentus įrodančius, kad dalį sumos mokate Jūs. Paprasčiausia — sudaryti povedybinę sutartį, kurioje numatytumėte jog butas, kuris vyro buvo įgytas kaip asmeninė nuosavybė iki santuokos — yra pripažįstama bendra jungtine nuosavybe arba daline nuosavybe, pvz., Jums ¼ buto ar 1/3 buto ir pan. Taip skyrybų atveju išvengsite nereikalingo bylinėjimosi dėl turto, sutaupysite pinigų ir nervų.

Su vyru negyvename jau 4,5 metų. Noriu susitvarkyti skyrybas. Turime butą, kurį reikia pasidalinti (jame gyvena vyras). Butą pirkome prieš 15 metų. Vaikai jau suaugę ir gyvena atskirai.
Su vyru nebegyvename jau 4,5 metų. Noriu oficialiai išsiskirti. Turime butą, kuris pirktas prieš 15 metų. Jame gyvena vyras. Vaikai (25 m. ir 21 m.) jau gyvena atskirai. Vienas dar mokosi. Ar butas (arba pinigai už jį) dalinamas per pusę, ar į keturias dalis (vyrui, man ir vaikams)?

Jūsų santuoka buvo sudaryta dar galiojant Santuokos ir šeimos kodeksas. Kaip suprantu butas buvo gytas santuokos metu, todėl laikytinas bendrąja jungtine nuosavybe. Dalinant turtą, priklausantį sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, preziumuojama, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios. Nukrypti nuo lygių turto dalių galima tik tuo atveju, kai būtina užtikrinti nepilnamečių vaikų ar sutuoktinio, kuriam reikalingas išlaikymas, interesu. Jūsų atveju vaikai jau yra pilnamečiai, todėl butas turėtų būti dalinamas į dvi lygias dalis.
Patarčiau sudaryti teisinių pasekmių sutartį ir išsiskirti gražiuoju, tai neužtruks ilgai.

Teisės konsultantė
Žydrūnė Stuglytė

Ketinu skirtis su vyru. Pragyvenome 17 metų, butas bendras, turime 15 metų sūnų. Kokia dalis atitektų man su sūnumi skyrybų metu. Kadangi sūnus nenori keltis iš dabartinio buto, tai kokios galimybės mums pasilikti jame nors vyras ir nesutinka? Ar galima skyrybų procese dėl buto pateikti tokius dalykus kaip smurtas prieš mane ir sūnų, sūnaus traumavimas ir sūnaus sveikata (problemos su širdimi)?
Būtų paprasčiau, jeigu kartu su santuokos nutraukimo prašymu pateiktumėte sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, t. y. toje sutartyje turi būti sutarta dėl Jūsų nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos, jo išlaikymo, o taip pat dėl bendro turto padalijimo. Kitaip sutuoktinių bendrai įgytą turtą teismas padalija lygiomis dalimis. Bet teismas gali nukrypti nuo lygių galimybių principo, atsižvelgiant į tokias aplinkybes kaip, nepilnamečių vaikų interesai, vieno sutuoktinio sveikatos būklė ir turtinė padėtis. Jūsų atveju teismas privalo atsižvelgti į nepilnamečio sūnaus interesus ir priteisti Jums didesnę turto dalį.
Visus turimus įrodymus dėl smurto prieš Jus ir sūnų galite pateikti teismui, teismas į tai turėtų atsižvelgti.

Gyvename santuokoje jau 5,5 metų, auginame dukrytę ir šiuo metu laukiuosi. Planuoju skyrybas, vyras teigia, kad man neapsimoka skirtis. Nenoriu likti apgauta dėl turto dalybų. Esame paėmę paskolą. Situacija tokia: mano tėvų butas buvo pirktas, kuriame jie iki šiol gyvena (taip buvo gauti paskolos pinigai kitam butui įsigyti). Pirkome butą, kuriame gyvena uošviai, gyvename jų bute jau dvejus metus, kuris buvo už tuos pačius bendrus paskolos pinigus kapitaliai remontuotas.
Ar teisingai suprantu:
1. Mano tėvų butas dalinamas abiem sutuoktiniam pusiau.
2. Butas, kuriame gyvena uošviai, priklauso mano tėvams.
3. Ar man priklausytų kokia nors uošvių buto dalis?

4. Ir ar viskas dalinama pusiau, turint omenyje, kad dviejų vaikų auginimas atitektų motinai?
Jeigu turtas buvo įgytas jau santuokoje arba buvo iš esmės pagerintas bendromis sutuoktinių lėšomis, teismas pripažins tokį turtą bendrąja jungtine nuosavybe. Dalijamas bendrąją jungtinę nuosavybę teismas vadovaujasi lygių dalių principo. Vadinasi, kad bendrai įgytas turtas tarp sutuoktinių padalijamas lygiomis dalimis. Bet dažniausia teismas nukrypsta nuo lygių dalių principo atsižvelgdamas į svarbias aplinkybes. Tuo atveju, jeigu vaikai liktų gyventi su Jumis, teismas į tai atsižvelgs ir priteis Jums didesnę turto dalį, atsižvelgdamas būtent į nepilnamečių vaikų interesus.

Esame vedę beveik keturis metus. Vyras buvo paėmęs kreditą ir įsigijome butą. Iki santuokos įregistravimo vyras grąžino 20 proc. kredito, visa kita kredito dalis bankui buvo sumokėta jau santuokoje. Visus pinigus mokėjo vyras, nes tuo metu nedirbau — auginau vaiką. Vedybų sutarties nesame sudarę. Ar skyrybų atveju man priklausytų buto dalis?
Nutraukus santuoką, vyras galėtų kreiptis į teismą dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe, nes jis vienas mokėjo paskolą bankui. Bet jei Jums pavyktų įrodyti, kad prisidėjote prie buto gerinimo lėšomis ir darbu, manau, teismas į tai turėtų atsižvelgti. Dar teismas turėtų atsižvelgti į tai, kad turite bendrą, kaip supratau, nepilnametį vaiką, ir į vaiko interesus.

Teisės konsultantė
Oksana Volčiok

Susituokėme 2001 m. Pardaviau iki vestuvių įsigytą ir nuosavybes teise tik man priklausiusį dviejų kambarių butą, bei panaudodamas gautus pinigus (įrodymai — 50.000 Lt suma pervesta į sąskaitą iš man priklausiusio buto pirkėjo sąskaitos, vėliau ta pati suma pervesta bendron jungtinėn nuosavybėn įsigyto buto pardavėjo sąskaitą — yra banko patvirtintas transakcijos nuorašas, parduoto buto pirkimo–pardavimo dokumentai, pajamų nuorašas) bei pasiskolinęs papildomai pinigų (tą patvirtinančių dokumentų nėra, yra tik liudininkas — fizinis asmuo), įsigijau trijų kambarių butą, tačiau pastarasis, pagal galiojantį įstatymą pirkimo–pardavimo sutartyje buvo užregistruotas kaip „bendra jungtinė nuosavybė“. Žmona jokio finansinio įnašo į šią nuosavybę neįdėjo. Vaikų neturime. Skolintus pinigus jau grąžinau. Mano pajamos oficialiai didesnės apie keturis kartus.
Ar pagal įstatymą, skyrybų atveju, minėtas butas būtų dalinamas per pusę abiem sutuoktiniams? Ar civilinėje teisėje yra numatytos procedūros, pagal kurias minėta turto nuosavybės teisė būtų ginčijama mano naudai? Ar yra numatytos procedūros, pagal kurias teisės į minėtą turtą mano žmona geranoriškai atsisakytų?

Civilinėje teisėje galioja principas — turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė.
Akcentuojate, kad naujasis butas yra įgytas tik Jūsų lėšomis. Tai svarbu, kad buvo panaudotos Jūsų asmeninės lėšos, tačiau norint šį turtą pripažinti Jūsų asmenine nuosavybe, reikėjo, kad turto įgijimo metu būtumėte aiškiai išreiškęs savo valią įgyti butą asmeninėn nuosavybėn. Tačiau, kaip suprantu, to nepadarėte... Teisme, galėtumėte bandyti įrodinėti, kad tas butas yra Jūsų asmeninė nuosavybė, tačiau bet koks įrodymas turi būti rašytinis.
Antra vertus, iš aprašytos situacijos neaišku, ką tuo metu veikė žmona. Matote, ta aplinkybė, kad ji neprisidėjo prie buto įgijimo, negali būti vertinama vienpusiškai — gal ji prižiūrėjo namus, gal jos pajamos yra labai mažos ir pan. Todėl ji neprisidėjo dėl objektyvių tuo metu susiklosčiusių aplinkybių, o ne todėl, kad nenorėjo.
Apibendrinant, pasistengsiu trumpai atsakyti į Jūsų užduotus klausimus:
• Taip, tai yra anksčiau mano minėta prezumpcija, tačiau ji gali būti nuginčijama. Be to, gal Jūsų žmona nėra nesąžininga, ir iš tikrųjų jai nereikia turto, kuris nepriklauso jai?
• Turėtumėte bandyti įrodinėti, kad žmona tyčia (realiai galėdama tai padaryti — turėjo pakankamai pajamų ir pan.) neprisidėjo prie įgyjamo buto, o Jūs tai padarėte už savo asmenines lėšas. Teismas turės įvertinti visas aplinkybes.
• Atsiminkite, teismas savavališkai pats nespręs Jūsų turto dalybos klausimų, jei to neprašysite. Kita vertus, gal ir žmona skyrybų atveju neprašys priteisti jai buto, kuris, anot Jūsų, jai nepriklauso.

Kaip skyrybų atveju bus dalinamas įgytas turtas ir ar taip bus, jei per dešimt gyvenimo metų visi pinigai buvo dedami į žmonos butą. Tai yra remontai, baldai, namų apyvokos reikmenys. Aš savo po tėvo mirties paveldėto namo pusei neskyriau daugiau kaip 1–2 mėnesinių atlyginimų. Beje, visą savo atlyginimą dedu bendroms šeimos reikmėms, o žmona kas lieka nuo bendrų pinigų leidžia savo nuožiūra. Mano atlyginimas per tuos metus buvo mažesnis arba maždaug 1000 Lt, jos —1200–1400 Lt. Kartu auginame vaiką.
Turtas bus dalijamas pagal bendrą principą — lygiomis dalimis pusiau, aišku, jei turtas, įgytas santuokos metu ir gali būti (yra) laikomas bendrąja jungtine nuosavybe. Nukrypimas nuo šio principo galimas tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Kiekvienam argumentui pagrįsti turite pateikti svarių įrodymų.

Gintarė Jarašiūnienė
Teisės konsultantė

Rašyti komentarą
Vardas
El. paštas
Komentaras  
 
Įveskite pateiktą kodą: *
  Skaityti komentarus (1771)

Copyright 2008 Vestuves.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti be autorių sutikimo draudžiama.